Boże litościwy i miłosierny, który obdarzyłeś Twoją Służebnicę Aleksję rozlicznymi łaskami po to, aby przeżywając we wierze i prostocie wydarzenia dnia powszedniego podążała za Tobą drogą Krzyża, spraw, abym za jej wstawiennictwem, oddany Tobie odczuwał wielkość spraw codziennych, tak, aby mnie i innym stale towarzyszyła pokorna prośba, którą rozbudziłeś w jej duszy od dziecięcych lat:

Jezu, obym zawsze robiła to, czego Ty pragniesz!

Racz uczcić Twoją Służebnicę Aleksję i za jej wstawiennictwem wysłuchaj mojej prośby... (wymienić prośbę).

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu...

(Za aprobatą kościelną)

Zgodnie z dekretem papieża Urbana VIII oświadczamy, że nie mamy żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.
Obrazek z modlitwą (awers) Obrazek z modlitwą