Zainicjowanie Procesu

Już wówczas do Postulacji przychodziła obfita korespondencja z pięciu kontynentów. W związku z tym z nakazu sumienia i wyłącznie w celu poszukiwania dobra Kościoła i dusz powołano Stowarzyszenie Na Rzecz Beatyfikacji Aleksji (Asociación Causa Beatificación Alexia), które wystąpiło w charakterze strony do kompetentnych instytucji, czyli Kościoła diecezjalnego i Stolicy Świętej, z wnioskiem o szczegółowe zbadanie życia i heroiczności cnót Służebnicy Bożej... Czytaj całość

Uroczyste otwarcie Procesu na szczeblu diecezjalnym
- Madryt 14 kwietnia 1993 r.

"Nie zapala się światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu." (Mt 5,15). W tych słowach świętego Mateusza odnajdujemy powód, dla którego zebraliśmy się tu dzisiaj, aby uczestniczyć w ogłoszeniu dekretu, który rozpoczyna Proces kanonizacyjny Aleksji González-Barros y González i wziąć udział w pierwszej sesji Procesu badającego szczegółowo jej życie i cnoty... Czytaj całość

Sesja zamknięcia Procesu na szczeblu diecezjalnym

Ksiądz kardynał Angel Suquia, Arcybiskup Madrytu, na zakończenie swojego wystąpienia przypomniał, żebyśmy wszyscy umieli dostrzec odkupieńczą wartość bólu, to bogactwo, którym jest dla Kościoła fakt, że tak młoda dusza umie ofiarować swoje cierpienia dla Bożej miłości, nawrócenia grzeszników i dobra dusz. W hedonistycznym społeczeństwie pocieszająca jest myśl, że ktoś jak Aleksja nie robi tragedii z cierpienia, dlatego że opiera się na miłości Chrystusa nie wątpiąc, że moc przychodzi od Niego. To takie osoby utrzymują nieprzerwaną młodość Kościoła, dlatego że w oczach Boga rzeczą podstawową nie jest poziom hierarchii albo znaczenie, jakie może mieć dany człowiek, tylko jego wierność woli Bożej, dlatego że to właśnie jest świętość... Czytaj całość

Złożenie dokumentu Positio super vita et virtutibus
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Positio obejmuje wybór najważniejszych dokumentów i świadectw (m.in. te przedstawione Kongregacji sześć lat wcześniej) jak również, opracowane na ich podstawie, szczegółowe i dogłębne studium dotyczące życia i cnót Aleksji, podzielone praktycznie na dwie części: nową i udokumentowaną biografię oraz teologiczno-ascetyczny opis cnót chrześcijańskich, które praktykowała, odzwierciedlający, jak wszyscy wiemy, ich heroiczny poziom... Czytaj całość