MANIERY W KOśCIELE
     Pewnie każdy z nas chciałby uchodzić za osobę dobrze wychowaną. Dlatego np. w odwiedzinach u znajomych, na oficjalnym przyjęciu, w sklepie czy autobusie, staramy się przestrzegać ustalonych reguł, które ułatwiają nam życie. Nazywamy je dobrymi manierami. W kościele jest podobnie - nasze gesty i postawy ułatwiają lub utrudniają nam i innym modlitwę.
      Warto pamiętać o słowach bł. Jana XXIII, papieża, który zwykł mawiać, że "w kościele panuje cisza i modlitwa", a jako patriarcha Wenecji osobiście pilnował, aby do świątyni nie wpuszczano osób niestosownie ubranych.

DZIECI W KOśCIELE 
Obecność dzieci w kościele nadkłada na ich opiekunów szereg  zadań; należy uwzględniać dobro wiernych zgromadzonych na modlitwie. Dlatego:
- staraj się wybierać Msze święte przeznaczone dla dzieci;
- zadbaj, by dziecko dobrze widziało ołtarz
- rodzice z dziećmi w wózkach powinni zajmować miejsca nieodległe od drzwi wejściowych;
- gdy dziecko zaczyna płakać, wyjdź z nim na zewnątrz;
- staraj się mimo "obowiązków wychowawczych" również modlić się i przeżywać Mszę świętą.

W KOśCIELE NIE:
- rozmawiamy
- stajemy, ani siadamy odwróceni plecami do tabernakulum (zwł. tam, gdy Najświętszy Sakrament jest umieszczony w bocznej kaplicy)
- trzymamy nogi założonej na nogę
- filmujemy, ani fotografujemy bez pozwolenia
- używamy telefonu komórkowego
- jemy, nie pijemy, nie żujemy gumy etc.
- zachowujemy się w sposób rozpraszający innych uczestników liturgii
 

JAK SIĘ ZACHOWAĆ PO WEJśCIU DO śWIąTYNI?
- Zanurzasz dłoń w chrzcielnicy z wodą święconą (przy drzwiach świątyni) i czynisz znak krzyża na pamiątkę chrztu św. Pięknym gestem jest podanie wody na dłoni osobom, z którymi wspólnie przekraczasz próg kościoła.
- Klękasz zwracając się w kierunku tabernakulum. Modlitwą pozdrawiasz Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
- Zajmujesz miejsce, które pozwoli na utrzymanie kontaktu wzrokowego z ołtarzem. Wybierając je, masz na uwadze, by nie utrudniać uczestnictwa innym (dzieciom, osobom niskiego wzrostu, starszym).
- Bądź gotowy, by w razie potrzeby ustąpić miejsca siedzącego potrzebującym.
 

POSTAWY PODCZAS LITURGII
Stoimy - wyrażamy w ten sposób szacunek dla Boga, gotowość do wprowadzania słowa w czyn, dziękczynienie i oczekiwanie zmartwychwstania. Powinieneś stać wyprostowany, ciało winno spoczywać na obu stopach, dłonie złożone.
Siedzimy - to postawa słuchacza słowa Bożego; ułatwia skupienie i rozważanie treści liturgicznych. 
Klęczymy - uwielbienie i pokorną cześć należną Bogu. Klęczymy wyprostowani na obu kolanach; nie kucamy.
 
 

KTO śPIEWA TEN DWA RAZY SIĘ MODLI
Jedną z najważniejszych form uczestnictwa w liturgii i modlitwie wspólnotowej jest śpiew. Aby znane powiedzenie o tym, że "kto śpiewa, ten dwa razy się modli" stało się faktem, wypada pamiętać o kilku prostych zasadach związanych z wykonywaniem śpiewu w kościele.
 
W kościele nie tylko "śpiewać każdy może", ale powinien, dlatego należy aktywnie i chętnie włączać się w wykonywanie pieśni bez względu na posiadane zdolności głosowe i słuch muzyczny.
* Sensem śpiewu podczas Eucharystii czy nabożeństwa jest modlitwa, zatem wykonując pieśni powinieneś pamiętać o znaczeniu słów, a także wyraźnym i precyzyjnym ich artykułowaniu.
* Siłę śpiewu powinieneś dostosować do innych; warto zwrócić uwagę, czy śpiewając słyszysz swoich sąsiadów z ławki; nie przekrzykuj!
* Staraj się utrzymać właściwy rytm i tempo pieśni, unikając rozwlekania, spowalniania lub przyspieszania, słuchaj naszej wspaniałej organistki.
* Nie skupiaj uwagi na krytykowaniu innych.
* Zachowuj postawę wyprostowaną, szeroko otwieraj usta, ciesz się śpiewem na chwałę Bożą.

DOM BOŻY
 "Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce, wejdę do Twojego domu, upadnę przed świętym przybytkiem Twoim przejęty Twoją bojaźnią." (Ps 5:8)
"Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz, i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała." (Ps 26:8)
"O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią." (Ps 27:4) *
"Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników." (Ps 84:11)