Służebnica Boża Aleksja González-Barros y González odeszła do Pana dnia 5 grudnia 1985 roku. Wkrótce zaczęła się rozchodzić opinia o Jej wyjątkowym życiu i śmierci. Po otrzymaniu zgody władz kościelnych, wymaganej dla oddawania czci osobom zmarłym w opinii świętości, wydrukowano obrazki z modlitwą (zob. Modlitwa). Zaczęto również wydawać bezpłatny biuletyn "Noticias de Alexia" przybliżający postać Aleksji i przedstawiający świadectwa łask uzyskanych dzięki Jej wstawiennictwu.

Kierując się wyłącznie dobrem Kościoła i dusz, w celu podejmowania niezbędnych działań związanych z beatyfikacją Aleksji, w dniu 8 maja 1989 r. powstało w Madrycie Stowarzyszenie Na Rzecz Beatyfikacji Aleksji - "Asociación Causa Beatificación Alexia". Cel działalności Stowarzyszenia określono w art. 2 statutu: "Rozpoczęcie i prowadzenie przez wszystkie procedury odpowiedniego postępowania kanonicznego aż do otrzymania deklaracji potwierdzającej kanonizację Aleksji González-Barros y González oraz prowadzenie wszelkiej działalności związanej bezpośrednio lub pośrednio ze wspomnianym postępowaniem".

Stowarzyszenie to wystąpiło do władz Archidiecezji Madryckiej oraz do Stolicy Świętej, z wnioskiem o szczegółowe zbadanie życia i heroiczności cnót Aleksji, a obecnie wspiera proces beatyfikacyjny (zob. Proces beatyfikacyjny).

Do Stowarzyszenia można pisać na adres:

    Asociación Causa Beatificación Alexia
    Apartado de Correos 46011
    E-28080 Madrid
    Hiszpania
    

Działalność Stowarzyszenia, zarówno wydawnicza (biuletyn, obrazki z modlitwą), jak i związana ze wsparciem procesu beatyfikacyjnego pociąga za sobą wydatki. Kosztowne jest zwłaszcza przygotowanie materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia procesu: przepisywanie i profesjonalne tłumaczenie setek stron dokumentacji.

Osoby chcące wesprzeć działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Beatyfikacji Aleksji, mogą dokonywać wpłat na rachunek:

Asociación Causa Beatificación Alexia
BANCO PASTOR CCC 0072 0900 39 0000157846