Aleksja González-Barros y González urodziła się 7 marca 1971 r. w Madrycie, jako siódme dziecko w głęboko katolickiej rodzinie; dwoje rodzeństwa poprzedziło ją w drodze do Nieba.

Od czwartego roku życia, aż do chwili, kiedy zachorowała uczęszczała do szkoły Jezusa Mistrza prowadzonej przez siostry z Towarzystwa św. Teresy od Jezusa, którą Aleksja darzyła szczególnym nabożeństwem.

Pierwszą Komunię świętą przyjęła 8 maja 1979 r. w Rzymie, w krypcie Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, gdzie wówczas spoczywały doczesne szczątki Założyciela Opus Dei, którego darzyła wielką czcią. Jego nauczanie było podstawą i silnym wsparciem rozwoju duchowego Aleksji. Można powiedzieć, że Aleksja była przykładem tego, co św. Josemaria Escriva de Balaguer głosił przez całe swoje życie: powszechnego powołania do świętości. W czasie audiencji, 9 maja 1979 r., Ojciec Święty Jan Paweł II złożył na czole Aleksji pocałunek i uczynił znak krzyża.

Aleksja Kiedy jeszcze nie miała czternastu lat, 4 lutego 1985 r., wykryto u niej złośliwy nowotwór, który w krótkim czasie spowodował paraliż. Poddano ją czterem poważnym operacjom oraz niekończącej się serii bolesnych zabiegów, które z trwającej dziesięć miesięcy choroby uczyniły prawdziwą Drogę Krzyżową.

Aleksja od pierwszej chwili całkowicie zaakceptowała swoją chorobę ofiarowując swoje cierpienie i niesprawność fizyczną za Kościół, Papieża i bliźnich. Zdawała sobie sprawę, że w jej ręce trafił skarb, który rozdzielała z bezgraniczną hojnością, aż do całkowitego poświęcenia się: "Jezu, chcę się czuć dobrze, chcę wyzdrowieć, ale jeśli Ty nie chcesz, chcę to, czego Ty chcesz".

Hart ducha, spokój i radość towarzyszyły Aleksji przez cały czas trwania choroby stanowiąc uzupełnienie jej wiary, nadziei i miłości - cnót, których była przykładem, aż do kresu życia. Naprawdę szczęśliwa oddała duszę Bogu w Pampelunie 5 grudnia 1985 r. powtarzając dwa słowa: "jeszcze" i "tak". "Jeszcze", żeby nie przestawano mówić jej o Bogu, "tak", by potwierdzić zdanie, które powtarzała od dziecka: "Jezu, żebym zawsze robiła to, czego Ty pragniesz".

Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Aleksji rozpoczął się w Madrycie 14 kwietnia 1993 r. - uroczyste zamknięcie nastąpiło 1 czerwca 1994 r. W dniu 30 czerwca 1994 r. Proces otwarto w Rzymie, a 11 listopada tego samego roku Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wydała Dekret o prawomocności Procesu.

W kwietniu 2004r., na kilka dni przed 25 rocznicą Pierwszej komunii św. Służebnicy Bożej Aleksji, jej doczesne szczątki zostały złożone w kościele pw. św. Marcina z Tours w Madrycie, który pełni również rolę diecezjalnego centrum eucharystycznego.

Niniejszy życiorys pochodzi ze strony internetowej www.alexiagb.org. Materiał i fotografie publikujemy dzięki uprzejmości Stowarzyszenia "Asociación Causa Beatificación Alexia" z Madrytu, wspierającego proces beatyfikacyjny (zob. Stowarzyszenie).
aleksja_z_JPII.jpg, 6 kB